Örebros befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Örebro 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Örebro 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Örebros andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Örebros andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Örebro 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Örebro 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Örebro 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Örebro 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Örebro 1570-1850

1570 357
1610 788
1650 1521
1690 1720
1730 1864
1770 2287
1810 3233
1850 5177

upp

Diagram 1: Folkmängd i Örebro 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Örebro 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 5177    
1890 14 547    
1930 37 522    
1950 66 858 63 521 67793
1970 92 250 87 125 94981
1995   90 814 107 977

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Örebro 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Örebros andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,79    
1610 1,44    
1650 1,51    
1690 1,19    
1730 1,18    
1770 1,10    
1810 1,46    
1850 1,48    
1890 1,62    
1930 1,89    
1950 2,03 1,38 1,47
1970 1,94 1,33 1,45
1995   1,23 1,46

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Örebros andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Örebros andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,15    
1850 0,15    
1890 0,34    
1930 0,62    
1950 0,95 0,64 0,69
1970 1,57 1,08 1,17
1995   1,03 1,22

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Örebros andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Örebro 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 549 605 -56
1841-45 591 561 30
1846-50 715 637 78
1851-55 828 834 -6
1856-60 1199 818 381
1861-65 1434 895 539
1866-70 1342 1025 317
1871-75 1377 905 472
1876-80 1592 1125 467
1881-85 1771 1186 585
1886-90 2013 1166 847
1891-95 2845 1414 1431
1896-1900 2251 1234 1017
1901-05 3230 1595 1635
1906-10 3604 1626 1978
1911-15 4058 1846 2212
1916-20 3531 1982 1549
1921-25 2592 1739 853
1926-30 1652 1785 -133
1931-35 1500 1913 -413
1936-40 2666 2222 444
1941-45 5223 2529 2694
1946-50 5706 3106 2600

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Örebro 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Örebro 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,00
1805-10     0,01
1810-15     0,02
1815-20     0,01
1820-25     0,02
1825-30     0,01
1830-35     0,00
1835-40 26,92 29,67 0,01
1840-45 27,96 26,54 0,01
1845-50 31,42 27,99 0,02
1850-55 31,99 32,22 0,02
1855-60 41,29 28,17 0,04
1860-65 38,88 24,26 0,03
1865-70 29,80 22,76 0,00
1870-75 30,26 19,89 0,01
1875-80 31,24 22,07 0,02
1880-85 30,06 20,13 0,01
1885-90 30,93 17,91 0,01
1890-95 39,11 19,44 0,01
1895-1900 26,86 14,72 0,05
1900-05 28,95 14,30 0,02
1905-10 28,00 12,63 0,02
1910-15 26,98 12,27 0,01
1915-20 20,90 11,73 0,00
1920-25 14,39 9,65 0,00
1925-30 9,12 9,85 0,01
1930-35 8,00 10,20 0,01
1935-40 11,84 9,86 0,02
1940-45 19,12 9,26 0,01
1945-50 19,05 10,37 0,01

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Örebro 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Örebro 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -60 35
1805-10 -331 102
1810-15 -12 238
1815-20 -8 217
1820-25 146 370
1825-30 -70 219
1830-35 -2 -33
1835-40 -56 205
1840-45 30 294
1845-50 78 548
1850-55 -6 636
1855-60 381 1189
1860-65 539 1091
1865-70 317 -224
1870-75 472 621
1875-80 467 1125
1880-85 585 648
1885-90 847 682
1890-95 1431 786
1895-1900 1017 4232
1900-05 1635 1798
1905-10 1978 2358
1910-15 2212 1498
1915-20 1549 692
1920-25 853 -640
1925-30 -133 1409
1930-35 -413 2071
1935-40 444 3671
1940-45 2694 2635
1945-50 2600 4339

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Örebro 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Örebro 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 3267 -0,37 0,00
1805-10 3242 -2,04 0,01
1810-15 3013 -0,08 0,02
1815-20 3239 -0,05 0,01
1820-25 3448 0,85 0,02
1825-30 3964 -0,35 0,01
1830-35 4113 -0,01 0,00
1835-40 4048 -0,28 0,01
1840-45 4227 0,14 0,01
1845-50 4551 0,34 0,02
1850-55 5177 -0,02 0,02
1855-60 5807 1,31 0,04
1860-65 7377 1,46 0,03
1865-70 9007 0,70 0,00
1870-75 9100 1,04 0,01
1875-80 10 193 0,92 0,02
1880-85 11 785 0,99 0,01
1885-90 13 018 1,30 0,01
1890-95 14 547 1,97 0,01
1895-1900 16 764 1,21 0,05
1900-05 22 013 1,49 0,02
1905-10 25 746 1,54 0,02
1910-15 30 082 1,47 0,01
1915-20 33 792 0,92 0,00
1920-25 36 033 0,47 0,00
1925-30 36 246 -0,07 0,01
1930-35 37 522 -0,22 0,01
1935-40 45 052 0,20 0,02
1940-45 54 621 0,99 0,01
1945-50 59 919 0,87 0,01

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Örebro 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp