Örebros näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Örebro fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Örebro fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Örebro fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Örebro procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Örebro 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Örebro 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Örebro fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 303 63 63 57 98 46 219 83 37 969
1835 459 41 81 17 82 49 216 18 21 984
1855 596 125 101 11 90 34 298 212 26 1493

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Örebro fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 31,3 6,5 6,5 5,9 10,2 4,7 22,6 8,6 3,8 100,1
1835 46,6 4,2 8,2 1,7 8,3 5,0 21,9 1,8 2,1 99,8
1855 39,9 8,4 6,8 0,7 6,0 2,3 20,0 14,2 1,7 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Örebro fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Örebro fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 218 2848 606 419 719 1325 1366 7501
1920 272 9160 3182 1380 1276 1700   16 970
1930 444 9221 3334 2226 2717 1705   19 647
1940 542 13 571 4113 1724 4700 1284 341 26 275
1950 290 13 589 4544 1955 5345 640 95 26 458
1960 682 17 145 5393 2085 8066 581   33 952

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Örebro procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 2,9 38,0 8,1 5,6 9,6 17,7 18,2 100,1
1920 1,6 54,0 18,7 8,1 7,5 10,0   99,9
1930 2,3 46,9 17 11,3 13,8 8,7   100
1940 2,1 51,6 15,7 6,6 17,8 4,9 1,3 100
1950 1,1 51,4 17,2 7,4 20,2 2,4 0,4 100,1
1960 2,0 50,5 15,9 6,1 23,8 1,7   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Örebro procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Örebro 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,97 0,96 0,63 1,48 2,20 0,72
1835 1,25 0,69 0,61 1,25 0,78 0,58
1855 1,14 0,52 0,50 1,36 1,63 0,55

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Örebro 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Örebro 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,01 0,85 0,64 0,70 1,05
1920 1,18 0,96 0,76 0,66 0,99
1930 1,07 1,01 1,10 0,79 0,96
1950 1,12 1,05 0,76 0,88 0,92
1960 1,07 1,08 0,73 0,90 1,00

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Örebro 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp