Öregrunds befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Öregrund 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Öregrund 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Öregrunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Öregrunds andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Öregrund 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Öregrund 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Öregrund 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Öregrund 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Öregrund 1570-1850

1570 345
1610 496
1650 390
1690 746
1730 543
1770 632
1810 661
1850 667

upp

Diagram 1: Folkmängd i Öregrund 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Öregrund 1850-1995

  Staden Tätort
1850 667  
1890 945  
1930 1201  
1950 1274 968
1970 1912 1255
1995   1648

upp

Diagram 2: Folkmängd i Öregrund 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Öregrund andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort
1570 0,77  
1610 0,90  
1650 0,40  
1690 0,52  
1730 0,34  
1770 0,31  
1810 0,28  
1850 0,19  
1890 0,09  
1930 0,06  
1950 0,04 0,02
1970 0,04 0,02
1995   0,02
2000   0,02

upp

Diagram 3: Öregrunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Öregrunds andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort
1810 0,03  
1850 0,02  
1890 0,02  
1930 0,02  
1950 0,02 0,01
1970 0,03 0,02
1995   0,02

upp

Diagram 4: Öregrunds andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Öregrund 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 78 102 -24
1841-45 84 76 8
1846-50 85 90 -5
1851-55 85 82 3
1856-60 75 77 -2
1861-65 92 93 -1
1866-70 99 90 9
1871-75 93 92 1
1876-80 105 86 19
1881-85 79 77 2
1886-90 117 100 17
1891-95 115 79 36
1896-1900 105 109 17
1901-05 115 75 40
1906-10 111 96 15
1911-15 103 94 9
1916-20 105 109 -4
1921-25 127 108 19
1926-30 101 104 -3
1931-35 105 100 5
1936-40 109 87 22
1941-45 135 83 52
1946-50 108 86 22

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Öregrund 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Öregrund 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -0,32
1805-10     0,97
1810-15     1,69
1815-20     -0,43
1820-25     -1,14
1825-30     -1,70
1830-35     0,79
1835-40 26,40 34,52 0,85
1840-45 28,38 25,68 1,45
1845-50 26,44 27,99 0,90
1850-55 25,49 24,59 -0,12
1855-60 22,52 23,12 0,45
1860-65 27,10 27,39 1,94
1865-70 26,61 24,19 0,30
1870-75 24,35 24,08 0,65
1875-80 26,58 21,77 0,33
1880-85 19,22 18,73 1,12
1885-90 26,90 22,99 1,33
1890-95 24,34 16,72 -0,91
1895-1900 22,39 23,31 1,26
1900-05 22,68 14,79 3,37
1905-10 18,73 16,20 -0,71
1910-15 17,79 16,23 -0,12
1915-20 18,10 18,79 1,00
1920-25 20,92 17,79 -0,36
1925-30 16,68 17,18 -0,12
1930-35 17,49 16,65 0,52
1935-40 17,62 14,07 0,11
1940-45 21,33 13,11 0,68
1945-50 16,94 13,49 -0,36

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Öregrund 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Öregrund 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 8 -11
1805-10 -50 33
1810-15 -17 56
1815-20 -3 -15
1820-25 5 -39
1825-30 -10 -55
1830-35 -15 23
1835-40 -24 25
1840-45 8 43
1845-50 -5 29
1850-55 3 -4
1855-60 -2 15
1860-65 -1 66
1865-70 9 11
1870-75 1 25
1875-80 19 13
1880-85 2 46
1885-90 17 58
1890-95 36 -43
1895-1900 17 59
1900-05 40 171
1905-10 15 -42
1910-15 9 -7
1915-20 -4 58
1920-25 19 -22
1925-30 -3 -7
1930-35 5 31
1935-40 22 7
1940-45 52 43
1945-50 22 -23

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Öregrund 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Öregrund 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 681 0,23 -0,32
1805-10 678 -1,47 0,97
1810-15 661 -0,51 1,69
1815-20 700 -0,09 -0,43
1820-25 682 0,15 -1,14
1825-30 648 -0,31 -1,70
1830-35 583 -0,51 0,79
1835-40 591 -0,81 0,85
1840-45 592 0,27 1,45
1845-50 643 -0,16 0,90
1850-55 667 0,09 -0,12
1855-60 666 -0,06 0,45
1860-65 679 -0,03 1,94
1865-70 744 0,24 0,30
1870-75 764 0,03 0,65
1875-80 790 0,48 0,33
1880-85 822 0,05 1,12
1885-90 870 0,39 1,33
1890-95 945 0,76 -0,91
1895-1900 938 0,36 1,26
1900-05 1014 0,79 3,37
1905-10 1185 0,25 -0,71
1910-15 1158 0,16 -0,12
1915-20 1160 -0,07 1,00
1920-25 1214 0,31 -0,36
1925-30 1211 -0,05 -0,12
1930-35 1201 0,08 0,52
1935-40 1237 0,36 0,11
1940-45 1266 0,82 0,68
1945-50 1275 0,35 -0,36

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Öregrund 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp