Öregrunds näringsliv 1805-1855 resp 1900-1970

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Öregrund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Öregrund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Öregrund fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Öregrund procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Öregrund 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Öregrund 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Öregrund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 17 0 8 129 12 0 13 0 37 216
1835 13 2 5 82 17 0 24 2 11 156
1855 18 0 9 95 1 12 38 0 1 174

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Öregrund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 7,9 0 3,7 59,7 5,6 0 6 0 17,1 100
1835 8,3 1,3 3,2 52,6 10,9 0 15,4 1,3 7,1 100,1
1855 10,3 0 5,2 54,6 0,6 6,9 21,8 0 0,6 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Öregrund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Öregrund fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 3 66 19 127 33 35 39 322
1920 22 165 45 170 32 34   468
1930 42 118 49 162 54 33   458
1950 17 161 79 106 78 12 12 465
1960 12 220 73 103 96 23   527

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Öregrund procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 0,9 20,5 5,9 39,4 10,2 10,9 12,1 99,9
1920 4,7 35,2 9,6 36,3 6,8 7,3   99,9
1930 9,2 25,8 10,7 35,4 11,8 7,2   100,1
1950 3,7 34,6 17,0 22,8 16,8 2,6 2,6 100,1
1960 2,3 41,7 13,8 19,5 18,2 4,4   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Öregrund procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Öregrund 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsfolk Husligt Övrigt
1805 0,20 4,91 0,24 0,39 0 3,23
1835 0,24 3,90 0,50 0,88 0,57 1,97
1855 0,24 4,18 0,45 1,48 0 0,19

upp

Diagram 3:Näringsprofil för Öregrund 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Öregrund 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,54 0,62 4,53 0,74 0,64
1920 0,77 0,49 3,39 0,60 0,72
1930 0,59 0,63 3,44 0,68 0,79
1950 0,76 1,04 2,35 0,73 1,00
1960 0,89 0,94 2,32 0,69 2,59

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Öregrund 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp