Öregrunds kommunala val 1919-1962

Öregrund är numera en del av Östhammars kommun. Därför saknas valresultat efter 1966.

Mandatfördelning i Öregrunds stadsfullmäktige 1919-1962

tabell 1
diagram 1

Antalet mandat i Öregrunds stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1962

tabell 2
diagram 2

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Öregrunds stadsfullmäktige 1919-1962

  M/H L/Fp C/Bf S K/V Ö Summa I Övriga ingår
1919   20 20 Samhället 12, Frisinnade och nykterhetsvänner 8
1920   20 20 Samhället 13, Frisinnade och nykterhetsvänner 4, Nykterhetsfolket 3
1922 5 7 8   20  
1926 6 8 6   20  
1930 10 4 6   20  
1934 6 4 8   2 20 Över partierna
1938 6 4 10   20  
1942 5 5 10   20  
1946 4 7 9     20  
1950 7 9 2 12   30  
1954 8 9 2 11   30  
1958 9 6 4 11   30  
1962 7 5 4 14   30  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Öregrunds stadsfullmäktige 1919-1962

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Antalet mandat i Öregrund stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1962

  Borg S S+K Ö
1919       20
1920       20
1922 12 8 8  
1926 14 6 6  
1930 14 6 6  
1934 10 8 8 2
1938 10 10 10  
1942 10 10 10  
1946 11 9 9  
1950 18 12 12  
1954 19 11 11  
1958 19 11 11  
1962 16 14 14  

upp

Diagram 2: Antalet mandat i Öregrund stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1962

Stort diagram

diagram

upp