Oskarshamns befolkningsutveckling 1860-1995

Folkmängd i Oskarshamn 1860-1995

tabell 1
diagram 1

Oskarshamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995

tabell 3
diagram 3

Oskarshamns andel av rikets befolkning 1890-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Oskarshamn 1861-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Oskarshamn 1860-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Oskarshamn 1860-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Oskarshamn 1860-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Oskarshamn 1860-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1860 2237    
1890 5853    
1930 8675    
1950 10 685 10 685 12 495
1970   17 143 18 472
1995   17 634 22 876

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Oskarshamn 1860-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Oskarshamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1890 0,65    
1930 0,44    
1950 0,32 0,23 0,27
1970   0,26 0,28
1995   0,24 0,31

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Oskarshamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Oskarshamns andel av rikets befolkning 1890-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1890 0,14    
1930 0,14    
1950 0,15 0,11 0,13
1970 0,00 0,21 0,23
1995   0,20 0,26

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Oskarshamns andel av rikets befolkning 1890-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Oskarshamn 1861-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1861-65 468 268 200
1866-70 570 381 189
1871-75 768 462 306
1876-80 973 495 478
1881-85 825 475 350
1886-90 594 470 352
1891-95 764 410 354
1896-1900 940 553 291
1901-05 1033 537 496
1906-10 1017 554 463
1911-15 852 557 295
1916-20 931 655 276
1921-25 773 482 291
1926-30 593 516 77
1931-35 528 482 36
1936-40 616 497 119
1941-45 928 498 430
1946-50 932 524 408

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Oskarshamn 1861-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Oskarshamn 1860-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1860-65 41,84 23,96 2,51
1865-70 41,94 28,04 2,77
1870-75 46,77 28,14 5,72
1875-80 42,97 21,86 1,66
1880-85 30,66 17,67 -0,58
1885-90 21,31 16,86 -0,27
1890-95 26,11 14,01 -1,64
1895-1900 29,47 17,34 1,28
1900-05 29,19 15,18 0,37
1905-10 26,40 14,38 -0,51
1910-15 21,35 13,95 -0,28
1915-20 21,13 14,87 0,35
1920-25 16,75 10,44 -1,60
1925-30 13,50 11,75 -0,43
1930-35 12,17 11,11 -0,25
1935-40 14,32 11,55 0,46
1940-45 20,80 11,16 0,80
1945-50 19,20 10,79 1,17

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Oskarshamn 1860-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Oskarshamn 1860-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1860-65 200 281
1865-70 189 377
1870-75 306 939
1875-80 478 375
1880-85 350 -156
1885-90 352 -75
1890-95 354 -479
1895-1900 291 408
1900-05 496 132
1905-10 463 -196
1910-15 295 -111
1915-20 276 144
1920-25 291 -737
1925-30 77 -187
1930-35 36 -108
1935-40 119 200
1940-45 430 357
1945-50 408 568

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Oskarshamn 1860-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Oskarshamn 1860-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1860-65 2237 1,79 2,51
1865-70 2718 1,39 2,77
1870-75 3284 1,86 5,72
1875-80 4529 2,11 1,66
1880-85 5382 1,30 -0,58
1885-90 5576 1,26 -0,27
1890-95 5853 1,21 -1,64
1895-1900 6378 0,91 1,28
1900-05 7077 1,40 0,37
1905-10 7705 1,20 -0,51
1910-15 7972 0,74 -0,28
1915-20 8167 0,68 0,35
1920-25 9231 0,63 -1,60
1925-30 8785 0,18 -0,43
1930-35 8675 0,08 -0,25
1935-40 8603 0,28 0,46
1940-45 8922 0,96 0,80
1945-50 9709 0,84 1,17

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Oskarshamn 1860-1950

Stort diagram

diagram

upp