Oskarshamns historia

Oskarshamn har sitt ursprung i fiskeläget Döderhultsvik, som 1646 blev lydköping under Kalmar. Köpingen hade några hundra invånare vid sekelskiftet 1800 men växte starkt under 1800-talets första hälft. Efter flera försök att uppnå stadsstatus beviljades köpingen 1856 stadsrättigheter och antog namnet Oskarshamn efter Oscar I. Folkmängden uppgick då till cirka 1 600 personer, och Oskarshamn fick järnvägsförbindelse 1874.

Efter 1880 har tillväxten i Oskarshamn varit beskedligare än i många andra städer. Det har främst varit en hamn- och industristad, och tillsammans har industri och samfärdsel som mest sysselsatt 60-70 % av befolkningen.