Oskarshamns näringsliv 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Oskarshamn fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Oskarshamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Oskarshamn 1900-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Oskarshamn fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 38 1226 273 727 242 235 51 2792
1920 142 2170 585 587 236 283   4003
1930 125 2153 628 504 402 230   4042
1950 89 2773 710 400 686 107 47 4812
1960 67 3321 777 439 967 108   5679

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Oskarshamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 1,4 43,9 9,8 26,0 8,7 8,4 1,8 100
1920 3,5 54,2 14,6 14,7 5,9 7,1   100
1930 3,1 53,3 15,5 12,5 9,9 5,7   100
1950 1,8 57,6 14,7 8,3 14,3 2,2 1,0 99,9
1960 1,2 58,5 13,7 7,7 17 1,9   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Oskarshamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Oskarshamn 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,16 1,03 2,99 0,64 0,50
1920 1,18 0,75 1,37 0,52 0,70
1930 1,22 0,92 1,21 0,57 0,63
1950 1,26 0,90 0,86 0,62 0,85
1960 1,24 0,93 0,92 0,64 1,12

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Oskarshamn 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp