Oxelösunds befolkningsutveckling 1950-1995

Folkmängd i Oxelösund 1950-1995

tabell 1
diagram 1

Oxelösunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Oxelösunds andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

upp

Tabell 1: Folkmängd i Oxelösund 1950-1995

  Staden Tätort
1950 5394 4836
1960 9836 9376
1970 15 187 15 085
1980   14 084
1995   11 598

upp

Diagram 1: Folkmängd i Oxelösund 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Oxelösunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort
1950 0,16 0,11
1970 0,32 0,23
1995   0,16

upp

Diagram 3: Oxelösunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Oxelösunds andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort
1950 0,07 0,05
1970 0,26 0,19
1995   0,13

upp

Diagram 4: Oxelösunds andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp