Oxelösunds näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Oxelösund fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Oxelösund procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Oxelösund 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Oxelösund fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 99 1175 229 399 224 64 7 2197
1960 85 2831 339 467 492 98   4312

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Oxelösund procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 4,5 53,5 10,4 18,2 10,2 2,9 0,3 100
1960 2,0 65,6 7,9 10,8 11,4 2,3   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Oxelösund procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Oxelösund 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,17 0,63 1,88 0,45 1,12
1960 1,39 0,54 1,29 0,43 1,35

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Oxelösund 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp