Oxelösunds historia

Oxelösund är känt från 1400-talet som lotsstation i Sankt Nicolai socken. År 1877 fick Oxelösund järnvägsförbindelse med Bergslagen. Vid samma tid byggdes en handelshamn för utförsel av mellansvenskt järn och trä. Ett stationssamhälle växte fram vid sidan av den äldre bebyggelsen. År 1900 blev Oxelösund municipalsamhälle med ca 1 200 invånare. Expansionen fortsatte under 1900-talets första decennier, men därefter gick utvecklingen långsammare fram till 1950, då Oxelösund fick stadsrättigheter.

Oxelösund har främst varit en industri- och hamnstad, dominerad av Grängesbergsbolaget och Oxelösunds Järnverks AB. Industri och samfärdsel har som mest sysselsatt 70-80 % av stadens befolkning.