Sandvikens befolkningsutveckling 1950-1995

Folkmängd i Sandviken 1950-1995

tabell 1
diagram 1

Sandvikens andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Sandvikens andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Sandviken 1946-1950

tabell 5
diagram 5

Födelsenetto och flyttnetto i Sandviken 1946-1950

tabell 7
diagram 7

upp

Tabell 1: Folkmängd i Sandviken 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 18 813 16 263 22 437
1960 21 934 20 177 25 713
1970 27 461 28 410 33 330
1980   27 903 36 697
1995   24 529 32 950

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Sandviken 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Sandvikens andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,57 0,35 0,49
1970 0,58 0,43 0,51
1995   0,33 0,45

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Sandvikens andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Sandvikens andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,27 0,16 0,23
1970 0,47 0,35 0,41
1995   0,28 0,38

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Sandvikens andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Sandviken 1946-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1946-50 2019 971 1048

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Sandviken 1946-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Sandviken 1946-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1946-50 1048 414

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Sandviken 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp