Sandvikens näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Sandviken fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Sandviken procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Sandviken 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sandviken fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 184 6246 664 228 686 179 16 8203
1960 147 7040 783 245 1145 188   9548

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sandviken procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 2,2 76,1 8,1 2,8 8,4 2,2 0,2 100
1960 1,5 73,7 8,2 2,6 12,0 2,0   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sandviken procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Sandviken 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,66 0,49 0,29 0,37 0,85
1960 1,56 0,56 0,31 0,45 1,18

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Sandviken 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp