Sandvikens historia

Sandviken växte fram i anslutning till det järnverk G.F. Göransson lät anlägga i Högbo socken 1862. Det blev snart en ansenlig tätort, och med 6000 invånare var Sandviken vid sekelskiftet större än flertalet städer. Järnverket har fortsatt att prägla Sandviken, som blev köping 1927 och stad 1943.