Simrishamns befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Simrishamn 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Simrishamn 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Simrishamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Simrishamns andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Simrishamn 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Simrishamn 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Simrishamn 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Simrishamn 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Simrishamn 1570-1850

1570 268
1610 247
1650 186
1690 491
1730 524
1770 649
1810 700
1850 1365

upp

Diagram 1: Folkmängd i Simrishamn 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Simrishamn 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1365    
1890 1966    
1930 2502    
1950 3462 3462 5616
1970 16 321 5502 7281
1995   6531 10 204

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Simrishamn 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Simrishamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,59    
1610 0,45    
1650 0,18    
1690 0,34    
1730 0,33    
1770 0,31    
1810 0,32    
1850 0,39    
1890 0,22    
1930 0,13    
1950 0,10 0,07 0,12
1970 0,34 0,08 0,11
1995   0,09 0,14

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Simrishamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Simrishamns andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,03    
1850 0,04    
1890 0,05    
1930 0,04    
1950 0,05 0,03 0,06
1970 0,28 0,06 0,09
1995   0,08 0,12

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Simrishamns andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Simrishamn 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 112 107 5
1841-45 139 118 35
1846-50 206 114 92
1851-55 216 115 79
1856-60 217 162 55
1861-65 182 140 42
1866-70 204 162 42
1871-75 209 125 84
1876-80 268 171 97
1881-85 257 172 85
1886-90 282 179 103
1891-95 245 170 75
1896-1900 232 178 54
1901-05 256 154 102
1906-10 250 136 114
1911-15 239 143 96
1916-20 230 174 56
1921-25 214 123 91
1926-30 199 135 64
1931-35 196 128 68
1936-40 226 138 88
1941-45 287 111 176
1946-50 295 151 144

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Simrishamn 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Simrishamn 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,53
1805-10     0,35
1810-15     3,17
1815-20     1,70
1820-25     -1,62
1825-30     -0,23
1830-35     0,72
1835-40 21,39 20,44 -0,11
1840-45 26,58 22,53 2,18
1845-50 34,53 19,11 1,34
1850-55 31,65 16,79 -0,82
1855-60 31,61 23,60 -0,19
1860-65 25,72 19,79 -0,11
1865-70 28,16 22,36 0,57
1870-75 27,28 16,32 1,01
1875-80 31,66 20,20 0,60
1880-85 27,92 18,69 1,09
1885-90 27,84 17,67 -0,42
1890-95 24,92 17,29 -0,19
1895-1900 22,95 17,61 -0,14
1900-05 24,83 14,94 -0,94
1905-10 24,19 13,16 -0,45
1910-15 22,40 13,40 0,72
1915-20 19,94 15,08 -0,15
1920-25 18,24 10,49 0,07
1925-30 16,28 11,04 -0,03
1930-35 15,65 10,22 0,32
1935-40 17,30 10,56 0,72
1940-45 18,64 7,21 -0,29
1945-50 18,35 9,39 0,64

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Simrishamn 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Simrishamn 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 22 17
1805-10 11 12
1810-15 37 111
1815-20 55 72
1820-25 77 -79
1825-30 15 -11
1830-35 35 35
1835-40 5 -6
1840-45 35 114
1845-50 92 80
1850-55 79 -56
1855-60 55 -13
1860-65 42 -8
1865-70 42 41
1870-75 84 77
1875-80 97 51
1880-85 85 100
1885-90 103 -43
1890-95 75 -19
1895-1900 54 -14
1900-05 102 -97
1905-10 114 -47
1910-15 96 77
1915-20 56 -17
1920-25 91 8
1925-30 64 -4
1930-35 68 40
1935-40 88 94
1940-45 176 -41
1945-50 144 103

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Simrishamn 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Simrishamn 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 644 0,68 0,53
1805-10 677 0,32 0,35
1810-15 700 1,06 3,17
1815-20 848 1,30 1,70
1820-25 975 1,58 -1,62
1825-30 973 0,31 -0,23
1830-35 977 0,72 0,72
1835-40 1047 0,10 -0,11
1840-45 1046 0,67 2,18
1845-50 1193 1,54 1,34
1850-55 1365 1,16 -0,82
1855-60 1373 0,80 -0,19
1860-65 1415 0,59 -0,11
1865-70 1449 0,58 0,57
1870-75 1532 1,10 1,01
1875-80 1693 1,15 0,60
1880-85 1841 0,92 1,09
1885-90 2026 1,02 -0,42
1890-95 1966 0,76 -0,19
1895-1900 2022 0,53 -0,14
1900-05 2062 0,99 -0,94
1905-10 2067 1,10 -0,45
1910-15 2134 0,90 0,72
1915-20 2307 0,49 -0,15
1920-25 2346 0,78 0,07
1925-30 2445 0,52 -0,03
1930-35 2505 0,54 0,32
1935-40 2613 0,67 0,72
1940-45 2795 1,26 -0,29
1945-50 3215 0,90 0,64

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Simrishamn 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp