Simrishamns näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Simrishamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Simrishamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Simrishamn fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Simrishamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Simrishamn 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Simrishamn 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Simrishamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 62 4 14 32 14 8 30 0 26 190
1835 138 21 18 36 26 5 41 1 19 305
1855 114 16 41 38 24 2 63 50 31 379

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Simrishamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 32,6 2,1 7,4 16,8 7,4 4,2 15,8 0 13,7 100
1835 45,2 6,9 5,9 11,8 8,6 1,6 13,4 0,3 6,2 99,9
1855 30,1 4,2 10,8 10,0 6,4 0,5 16,6 13,2 8,2 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Simrishamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Simrishamn fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 26 306 83 164 99 128 39 845
1920 71 308 217 171 121 117   1005
1930 79 392 222 177 196 144   1210
1950 137 625 284 163 330 44 8 1591
1960 168 754 271 164 481 32   1870

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Simrishamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 3,1 36,2 9,8 19,4 11,7 15,1 4,6 99,9
1920 7,1 30,6 21,6 17,0 12,0 11,6   99,9
1930 6,5 32,4 18,3 14,6 16,2 11,9   99,9
1950 8,6 39,3 17,8 10,2 20,7 2,8 0,5 99,9
1960 9,0 40,3 14,5 8,8 25,7 1,7   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Simrishamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Simrishamn 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,89 1,88 0,49 1,03 0,00 2,58
1835 1,28 1,24 0,47 0,77 0,13 1,72
1855 0,81 1,45 0,41 1,13 1,52 2,64

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Simrishamn 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Simrishamn 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,96 1,03 2,23 0,85 0,89
1920 0,67 1,11 1,59 1,06 1,15
1930 0,74 1,08 1,42 0,93 1,31
1950 0,86 1,09 1,05 0,90 1,08
1960 0,86 0,99 1,05 0,97 1,00

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Simrishamn 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp