Simrishamns historia

Simrishamn omnämns först 1161, som stad 1361; möjligen kan urbaniseringen föras tillbaka till tidigt 1200-tal. Arkeologiska fynd tyder på att Simrishamn uppkommit i samband med Hansans expansion och det skånska sillfiskets uppsving under högmedeltiden. Med dess tillbakagång under 1500-talet stagnerade Simrishamn, och den stad som 1658 blev svensk var en utpräglad småstad utan rätt till utrikes seglation. Under 1700-talet hade Simrishamn knappt 700 invånare.

Fiske och sjöfart har präglat Simrishamns moderna näringsliv, liksom omgivande fruktodlingsdistrikt, som gett upphov till flera industrier. Folkmängden har ökat i måttlig takt.