Söderhamns befolkningsutveckling 1650-1995

Folkmängd i Söderhamn 1650-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Söderhamn 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Söderhamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Söderhamns andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Söderhamn 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Söderhamn 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Söderhamn 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Söderhamn 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Söderhamn 1650-1850

1650 785
1690 1125
1730 1139
1770 1464
1810 1348
1850 1757

upp

Diagram 1: Folkmängd i Söderhamn 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Söderhamn 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1757    
1890 10 093    
1930 11 644    
1950 11 524 8153 12 659
1970 13 935 13 721 18 664
1995   13 211 20 929

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Söderhamn 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Söderhamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1650 0,78    
1690 0,78    
1730 0,72    
1770 0,71    
1810 0,61    
1850 0,50    
1890 1,12    
1930 0,58    
1950 0,35 0,18 0,28
1970 0,29 0,21 0,28
1995   0,18 0,28

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Söderhamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Söderhamns andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,06    
1850 0,05    
1890 0,24    
1930 0,19    
1950 0,16 0,08 0,13
1970 0,23 0,17 0,23
1995   0,15 0,23

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Söderhamns andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Söderhamn 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 172 170 2
1841-45 176 169 7
1846-50 220 196 24
1851-55 313 245 68
1856-60 465 304 161
1861-65 669 469 200
1866-70 791 496 295
1871-75 1227 705 522
1876-80 1611 960 651
1881-85 1627 683 944
1886-90 1895 783 1112
1891-95 1559 725 834
1896-1900 1595 743 852
1901-05 1518 813 705
1906-10 1351 744 607
1911-15 1230 751 479
1916-20 1072 792 280
1921-25 938 760 178
1926-30 893 718 175
1931-35 708 776 -68
1936-40 652 716 -64
1941-45 786 596 190
1946-50 970 665 305

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Söderhamn 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Söderhamn 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,00
1805-10     -0,45
1810-15     1,16
1815-20     0,19
1820-25     1,56
1825-30     -0,07
1830-35     0,05
1835-40 22,35 22,09 0,64
1840-45 22,14 21,26 0,83
1845-50 26,46 23,57 0,84
1850-55 35,63 27,89 4,08
1855-60 42,60 27,85 4,05
1860-65 48,02 33,67 6,11
1865-70 43,88 27,52 2,91
1870-75 52,71 30,28 5,58
1875-80 49,75 29,65 2,50
1880-85 41,00 17,21 0,41
1885-90 41,91 17,32 -0,14
1890-95 30,89 14,37 -1,15
1895-1900 30,83 14,36 0,11
1900-05 26,97 14,44 -1,32
1905-10 24,08 13,26 -0,74
1910-15 21,56 13,16 -0,57
1915-20 18,54 13,70 -1,00
1920-25 16,65 13,49 0,31
1925-30 15,38 12,36 -0,25
1930-35 12,16 13,33 -0,49
1935-40 11,55 12,68 -2,16
1940-45 15,75 11,94 -0,38
1945-50 19,44 13,33 2,48

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Söderhamn 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Söderhamn 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 13 0
1805-10 -55 -32
1810-15 -29 78
1815-20 -21 13
1820-25 -1 108
1825-30 23 -5
1830-35 21 4
1835-40 2 49
1840-45 7 66
1845-50 24 70
1850-55 68 358
1855-60 161 442
1860-65 200 851
1865-70 295 524
1870-75 522 1298
1875-80 651 810
1880-85 944 163
1885-90 1112 -63
1890-95 834 -580
1895-1900 852 59
1900-05 705 -741
1905-10 607 -417
1910-15 479 -328
1915-20 280 -579
1920-25 178 174
1925-30 175 -147
1930-35 -68 -287
1935-40 -64 -1221
1940-45 190 -191
1945-50 305 1238

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Söderhamn 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Söderhamn 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1422 0,18 0,00
1805-10 1435 -0,77 -0,45
1810-15 1348 -0,43 1,16
1815-20 1397 -0,30 0,19
1820-25 1389 -0,01 1,56
1825-30 1496 0,31 -0,07
1830-35 1514 0,28 0,05
1835-40 1539 0,03 0,64
1840-45 1590 0,09 0,83
1845-50 1663 0,29 0,84
1850-55 1757 0,77 4,08
1855-60 2183 1,48 4,05
1860-65 2786 1,44 6,11
1865-70 3605 1,64 2,91
1870-75 4656 2,24 5,58
1875-80 6476 2,01 2,50
1880-85 7937 2,38 0,41
1885-90 9044 2,46 -0,14
1890-95 10 093 1,65 -1,15
1895-1900 10 347 1,65 0,11
1900-05 11 258 1,25 -1,32
1905-10 11 222 1,08 -0,74
1910-15 11 412 0,84 -0,57
1915-20 11 563 0,48 -1,00
1920-25 11 264 0,32 0,31
1925-30 11 616 0,30 -0,25
1930-35 11 644 -0,12 -0,49
1935-40 11 289 -0,11 -2,16
1940-45 10 004 0,38 -0,38
1945-50 9981 0,61 2,48

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Söderhamn 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp