Söderhamns näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Söderhamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Söderhamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Söderhamn fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Söderhamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Söderhamn 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Söderhamn 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Söderhamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 121 54 23 23 17 10 55 0 68 371
1835 162 4 47 55 22 10 58 1 52 411
1855 224 19 81 167 30 3 42 44 62 672

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Söderhamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 32,6 14,5 6,2 6,2 4,6 2,7 14,8 0 18,3 99,9
1835 39,4 1,0 11,4 13,4 5,4 2,4 14,1 0,2 12,6 99,9
1855 33,3 2,8 12,0 24,8 4,5 0,4 6,3 6,5 9,2 99,8

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Söderhamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Söderhamn fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 133 1994 340 578 266 528 86 3925
1920 230 2486 611 773 292 433   4825
1930 192 2475 643 844 586 442   5182
1940 206 1623 672 756 715 312 73 4357
1950 129 2170 741 647 959 140 16 4802
1960 117 2549 784 520 1198 130   5298

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Söderhamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 3,4 50,8 8,7 14,7 6,8 13,4 2,2 100
1920 4,8 51,5 12,7 16,0 6,0 9,0   100
1930 3,7 47,8 12,4 16,3 11,3 8,5   100
1940 4,7 37,2 15,4 17,3 16,4 7,2 1,7 99,9
1950 2,7 45,2 15,4 13,5 20,0 2,9 0,3 100
1960 2,2 48,1 14,8 9,8 22,6 2,4   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Söderhamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Söderhamn 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,21 0,96 0,31 0,97 0,00 3,45
1835 0,99 1,73 0,36 0,81 0,09 3,50
1855 0,85 2,57 0,29 0,43 0,75 2,97

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Söderhamn 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Söderhamn 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,35 0,92 1,69 0,50 0,79
1920 1,12 0,65 1,50 0,53 0,89
1930 1,09 0,73 1,58 0,65 0,93
1950 0,99 0,94 1,39 0,87 1,12
1960 1,02 1,01 1,17 0,86 1,41

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Söderhamn 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp