Söderhamns historia

Söderhamn fick stadsprivilegier 1620. Ett gevärsfaktori fanns senast på 1620-talet i staden, som 1721 brändes av ryska trupper. Söderhamn var omkring 1800 en för tiden medelstor stad med ca 1 400 invånare.

Söderhamn utvecklades starkt vid 1800-talets mitt genom sågverkens frammarsch. Mot sekelskiftet avstannade dock tillväxten och folkmängden stod stilla fram till 1950.