Uddevallas befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Uddevalla 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Uddevalla 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Uddevallas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Uddevallas andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Uddevalla 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Uddevalla 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Uddevalla 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Uddevalla 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Uddevalla 1570-1850

1570 670
1610 670
1650 670
1690 1092
1730 1444
1770 2900
1810 3100
1850 3832

upp

Diagram 1: Folkmängd i Uddevalla 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Uddevalla 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 3832    
1890 7643    
1930 15 104    
1950 24 989 23 937 23 937
1970 36 415 35 459 36 630
1995   30 127 40 687

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Uddevalla 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Uddevallas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 1,48    
1610 1,23    
1650 0,67    
1690 0,76    
1730 0,91    
1770 1,40    
1810 1,40    
1850 1,09    
1890 0,85    
1930 0,76    
1950 0,76 0,52 0,52
1970 0,77 0,54 0,56
1995   0,41 0,55

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Uddevallas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Uddevallas andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,14    
1850 0,11    
1890 0,18    
1930 0,25    
1950 0,36 0,24 0,24
1970 0,62 0,44 0,45
1995   0,34 0,46

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Uddevallas andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Uddevalla 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 398 376 22
1841-45 386 341 45
1846-50 439 389 50
1851-55 525 462 63
1856-60 644 545 99
1861-65 736 452 284
1866-70 742 564 122
1871-75 865 517 316
1876-80 929 650 279
1881-85 911 662 249
1886-90 888 533 355
1891-95 966 612 354
1896-1900 1187 704 483
1901-05 1549 845 704
1906-10 1682 842 840
1911-15 1548 906 642
1916-20 1353 1057 296
1921-25 1195 816 379
1926-30 1016 820 196
1931-35 978 877 101
1936-40 1098 896 202
1941-45 1740 880 860
1946-50 2359 1026 1333

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Uddevalla 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Uddevalla 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -1,34
1805-10     -2,43
1810-15     2,57
1815-20     -0,19
1820-25     -0,48
1825-30     -0,37
1830-35     -0,36
1835-40 23,37 22,08 0,87
1840-45 21,59 19,07 -0,18
1845-50 24,46 21,68 1,08
1850-55 27,40 24,11 -0,19
1855-60 33,38 28,25 3,48
1860-65 31,80 19,53 0,57
1865-70 29,42 22,38 1,48
1870-75 31,23 18,65 1,00
1875-80 30,30 21,20 2,04
1880-85 25,89 18,81 0,19
1885-90 24,15 14,50 -0,18
1890-95 25,28 16,01 0,54
1895-1900 28,94 17,16 1,84
1900-05 32,81 17,90 2,26
1905-10 30,01 15,02 0,95
1910-15 24,60 14,40 0,37
1915-20 20,11 15,71 0,00
1920-25 17,38 11,87 -0,05
1925-30 14,41 11,63 1,15
1930-35 12,95 11,61 0,63
1935-40 14,01 11,43 1,15
1940-45 19,11 9,66 1,59
1945-50 23,02 10,01 3,09

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Uddevalla 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Uddevalla 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 164 -274
1805-10 -388 -483
1810-15 52 398
1815-20 137 -33
1820-25 70 -88
1825-30 55 -68
1830-35 -152 -66
1835-40 22 148
1840-45 45 -32
1845-50 50 193
1850-55 63 -36
1855-60 99 671
1860-65 284 131
1865-70 122 374
1870-75 316 276
1875-80 279 626
1880-85 249 68
1885-90 355 -66
1890-95 354 206
1895-1900 483 756
1900-05 704 1065
1905-10 840 532
1910-15 642 231
1915-20 296 1
1920-25 379 -32
1925-30 196 808
1930-35 101 474
1935-40 202 901
1940-45 860 1334
1945-50 1333 3165

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Uddevalla 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Uddevalla 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 4081 0,80 -1,34
1805-10 3971 -1,95 -2,43
1810-15 3100 0,34 2,57
1815-20 3550 0,77 -0,19
1820-25 3655 0,38 -0,48
1825-30 3637 0,30 -0,37
1830-35 3624 -0,84 -0,36
1835-40 3406 0,13 0,87
1840-45 3576 0,25 -0,18
1845-50 3589 0,28 1,08
1850-55 3832 0,33 -0,19
1855-60 3859 0,51 3,48
1860-65 4629 1,23 0,57
1865-70 5044 0,48 1,48
1870-75 5540 1,14 1,00
1875-80 6132 0,91 2,04
1880-85 7037 0,71 0,19
1885-90 7354 0,97 -0,18
1890-95 7643 0,93 0,54
1895-1900 8203 1,18 1,84
1900-05 9442 1,49 2,26
1905-10 11 211 1,50 0,95
1910-15 12 583 1,02 0,37
1915-20 13 456 0,44 0,00
1920-25 13 753 0,55 -0,05
1925-30 14 100 0,28 1,15
1930-35 15 104 0,13 0,63
1935-40 15 679 0,26 1,15
1940-45 16 782 1,02 1,59
1945-50 20 491 1,30 3,09

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Uddevalla 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp