Uddevallas näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Uddevalla fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Uddevalla fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Uddevalla fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Uddevalla procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Uddevalla 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Uddevalla 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Uddevalla fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 228 27 131 109 51 42 218 28 20 854
1835 246 40 91 92 38 49 334 8 24 922
1855 247 23 108 23 49 32 342 68 3 895

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Uddevalla fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 26,7 3,2 15,3 12,8 6,0 4,9 25,5 3,3 2,3 100
1835 26,7 4,3 9,9 10,0 4,1 5,3 36,2 0,9 2,6 100
1855 27,6 2,6 12,1 2,6 5,4 3,6 38,2 7,6 0,3 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Uddevalla fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Uddevalla fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 159 1197 222 306 239 391 430 2944
1920 201 2959 1006 715 681 427   5989
1930 205 3812 977 734 1119 440   7287
1940 167 4005 1225 723 1878 333 61 8392
1950 326 6065 1767 1140 2222 236 11 11 767
1960 292 8278 2054 1170 3182 220   15 196

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Uddevalla procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 5,4 40,7 7,5 10,4 8,1 13,3 14,6 100
1920 3,4 49,4 16,8 11,9 11,4 7,1   100
1930 2,8 52,3 13,4 10,1 15,4 6,0   100
1940 2,0 47,7 14,6 8,6 22,4 4,0 0,7 100
1950 2,8 51,5 15,0 9,7 18,9 2,0 0,1 100
1960 1,9 54,5 13,5 7,7 20,9 1,4   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Uddevalla procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Uddevalla 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,77 2,18 0,46 1,67 0,85 0,43
1835 0,76 1,39 0,43 2,50 0,39 0,72
1855 0,71 1,03 0,54 2,60 0,87 0,10

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Uddevalla 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Uddevalla 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,08 0,79 1,20 0,59 0,79
1920 1,08 0,87 1,11 1,01 0,70
1930 1,20 0,79 0,98 0,89 0,66
1950 1,12 0,91 1,00 0,83 0,77
1960 1,16 0,92 0,92 0,79 0,82

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Uddevalla 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp