Uddevallas historia

Uddevallas stadsprivilegier kan beläggas från 1496. Läget vid åmynningen var gynnsamt för gränshandel före 1658, då Bohuslän blev svenskt, men innebar också utsatthet. Expansiv trä- och järnexport och sillfiskeboomen efter 1750 gav Uddevalla en kraftig tillväxt på 1700-talet. År 1800 hade Uddevalla ca 4000 invånare.

Efter Trollhätte kanals öppnande förlorade Uddevalla stora delar av sitt handelsomland. En svår brand 1806 försämrade läget ytterligare, och staden föll tillbaka i betydelse och folkmängd. Mot slutet av 1800-talet fick Uddevalla järnvägsförbindelser. Samtidigt inleddes utvecklingen mot en modern industri- och sjöfartsstad. Först dominerade textilindustrin, men under efterkrigstiden följde en starkt expansiv period för varvet. På 1970-talet inträdde dock en ny stagnationsperiod.