Ulricehamns befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Ulricehamn 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Ulricehamn 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Ulricehamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Ulricehamns andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Ulricehamn 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ulricehamn 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Ulricehamn 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ulricehamn 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Ulricehamn 1570-1850

1570 183
1610 284
1650 240
1690 208
1730 296
1770 462
1810 750
1850 1455

upp

Diagram 1: Folkmängd i Ulricehamn 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Ulricehamn 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1455    
1890 1162    
1930 4138    
1950 7707 6498 6798
1970 8441 7699 8064
1995   9166 9668

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Ulricehamn 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Ulricehamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,40    
1610 0,52    
1650 0,24    
1690 0,14    
1730 0,19    
1770 0,22    
1810 0,34    
1850 0,41    
1890 0,13    
1930 0,21    
1950 0,23 0,14 0,15
1970 0,18 0,12 0,12
1995   0,12 0,13

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Ulricehamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Ulricehamns andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,03    
1850 0,04    
1890 0,03    
1930 0,07    
1950 0,11 0,07 0,07
1970 0,15 0,10 0,10
1995   0,10 0,11

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Ulricehamns andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Ulricehamn 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 116 104 12
1841-45 124 122 2
1846-50 134 124 10
1851-55 136 137 -1
1856-60 172 139 33
1861-65 155 112 43
1866-70 114 88 26
1871-75 119 91 28
1876-80 138 112 26
1881-85 140 124 16
1886-90 150 97 53
1891-95 158 94 64
1896-1900 157 119 38
1901-05 194 125 69
1906-10 292 124 168
1911-15 343 158 185
1916-20 361 184 177
1921-25 306 195 111
1926-30 316 234 82
1931-35 310 216 94
1936-40 433 289 144
1941-45 582 301 281
1946-50 663 355 308

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Ulricehamn 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ulricehamn 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     4,42
1805-10     -0,94
1810-15     -0,05
1815-20     11,73
1820-25     3,61
1825-30     -4,05
1830-35     0,45
1835-40 17,86 16,01 0,26
1840-45 18,67 18,37 4,17
1845-50 16,68 15,43 -2,02
1850-55 18,69 18,83 -2,01
1855-60 26,30 21,25 1,27
1860-65 21,77 15,73 -4,65
1865-70 20,07 15,49 -2,18
1870-75 22,93 17,53 1,14
1875-80 24,53 19,91 1,14
1880-85 23,05 20,41 -1,60
1885-90 26,46 17,11 -0,44
1890-95 27,19 16,18 0,48
1895-1900 25,04 18,98 1,42
1900-05 28,10 18,10 3,71
1905-10 34,23 14,54 3,79
1910-15 31,22 14,38 3,81
1915-20 25,79 13,14 2,21
1920-25 18,62 11,86 2,18
1925-30 16,83 12,46 1,60
1930-35 14,98 10,44 0,99
1935-40 14,91 9,95 1,23
1940-45 18,25 9,44 0,70
1945-50 19,27 10,32 1,50

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ulricehamn 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Ulricehamn 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -16 140
1805-10 -2 -37
1810-15 26 -2
1815-20 12 454
1820-25 51 224
1825-30 45 -307
1830-35 18 28
1835-40 12 17
1840-45 2 277
1845-50 10 -162
1850-55 -1 -146
1855-60 33 83
1860-65 43 -331
1865-70 26 -124
1870-75 28 59
1875-80 26 64
1880-85 16 -97
1885-90 53 -25
1890-95 64 28
1895-1900 38 89
1900-05 69 256
1905-10 168 323
1910-15 185 418
1915-20 177 310
1920-25 111 358
1925-30 82 300
1930-35 94 204
1935-40 144 358
1940-45 281 223
1945-50 308 517

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Ulricehamn 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ulricehamn 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 633 -0,51 4,42
1805-10 789 -0,05 -0,94
1810-15 750 0,69 -0,05
1815-20 774 0,31 11,73
1820-25 1240 0,82 3,61
1825-30 1515 0,59 -4,05
1830-35 1253 0,29 0,45
1835-40 1299 0,18 0,26
1840-45 1328 0,03 4,17
1845-50 1607 0,12 -2,02
1850-55 1455 -0,01 -2,01
1855-60 1308 0,50 1,27
1860-65 1424 0,60 -4,65
1865-70 1136 0,46 -2,18
1870-75 1038 0,54 1,14
1875-80 1125 0,46 1,14
1880-85 1215 0,26 -1,60
1885-90 1134 0,93 -0,44
1890-95 1162 1,10 0,48
1895-1900 1254 0,61 1,42
1900-05 1381 1,00 3,71
1905-10 1706 1,97 3,79
1910-15 2197 1,68 3,81
1915-20 2800 1,26 2,21
1920-25 3287 0,68 2,18
1925-30 3756 0,44 1,60
1930-35 4138 0,45 0,99
1935-40 5807 0,50 1,23
1940-45 6378 0,88 0,70
1945-50 6882 0,90 1,50

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ulricehamn 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp