Ulricehamns näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ulricehamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ulricehamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Ulricehamn fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Ulricehamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Ulricehamn 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Ulricehamn 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ulricehamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 51 9 17 0 17 2 212 9 36 353
1835 93 3 380 0 22 9 58 6 0 571
1855 79 26 317 0 26 6 62 30 0 546

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ulricehamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 14,4 2,5 4,8 0 4,8 0,6 60,1 2,5 10,2 99,9
1835 0,5 16,3 66,5 0 3,8 1,6 10,2 1,0 0 99,9
1855 14,5 4,8 58,1 0 4,8 1,1 11,3 5,5 0 100,1

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ulricehamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ulricehamn fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 63 188 56 39 61 105 76 588
1920 103 663 285 110 167 150   1478
1930 95 1058 292 110 330 188   2073
1950 270 1922 490 231 607 107 7 3634
1960 218 2075 556 200 699 90   3838

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ulricehamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 10,7 32,0 9,5 6,6 10,4 17,9 12,9 100
1920 7,0 44,9 19,3 7,4 11,3 10,1   100
1930 4,6 51,0 14,1 5,3 15,9 9,1   100
1950 7,4 52,9 13,5 6,4 16,7 2,9 0,2 100
1960 5,7 54,1 14,5 5,2 18,2 2,3   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ulricehamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Ulricehamn 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,43 0,37 0,23 3,93 0,64 1,92
1835 0,41 4,65 0,25 0,58 0,43 0,00
1855 0,45 4,06 0,35 0,77 0,63 0,00

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Ulricehamn 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Ulricehamn 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,85 1,00 0,76 0,76 1,06
1920 0,98 0,99 0,69 1,00 1,00
1930 1,17 0,83 0,51 0,91 1,00
1950 1,16 0,82 0,66 0,73 1,12
1960 1,15 0,99 0,62 0,69 1,35

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Ulricehamn 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp