Ulricehamns historia

Ulricehamn uppkallades 1741 efter drottning Ulrika Eleonora d.y. Dessförinnan hette orten Bogesund, i källorna omnämnd 1306, som stad 1471. Under Vasatiden var Bogesund utgångspunkt för gränshandeln mot Halland och en uppsamlingsplats för de stora oxdrifterna till mälarområdet. Konkurrens från det 1622 grundade Borås kan förklara att staden förblev liten. Liksom Borås var Ulricehamn ett centrum för knallehandeln. Ännu på 1770-talet låg invånartalet under 500.

De goda handelskonjunkturer som inleddes på 1700-talet höll i sig fram till 1800-talets mitt, och befolkningen mer än fördubblades. Under resten av seklet gick Ulricehamn tillbaka och folkmängden reducerades. I modern tid har Ulricehamn dock varit tämligen expansivt och industriellt präglat.