Varbergs befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Varberg 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Varberg 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Varbergs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Varbergs andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Varberg 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Varberg 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Varberg 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Varberg 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Varberg 1570-1850

1570 493
1610 564
1650 599
1690 840
1730 1135
1770 1440
1810 1331
1850 2123

upp

Diagram 1: Folkmängd i Varberg 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Varberg 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 2123    
1890 4387    
1930 8561    
1950 12 555 12 890 13 665
1970 19 962 17 768 20 187
1995   24 491 32 275

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Varberg 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Varbergs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 1,09    
1610 1,03    
1650 0,60    
1690 0,58    
1730 0,72    
1770 0,70    
1810 0,60    
1850 0,60    
1890 0,49    
1930 0,43    
1950 0,38 0,28 0,30
1970 0,42 0,27 0,31
1995   0,33 0,44

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Varbergs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Varbergs andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,06    
1850 0,06    
1890 0,10    
1930 0,14    
1950 0,18 0,13 0,14
1970 0,34 0,22 0,25
1995   0,28 0,37

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Varbergs andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Varberg 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 219 168 51
1841-45 225 171 54
1846-50 205 201 3
1851-55 240 259 -19
1856-60 297 261 36
1861-65 375 283 92
1866-70 383 295 88
1871-75 359 271 88
1876-80 454 301 153
1881-85 606 315 291
1886-90 836 358 478
1891-95 704 389 315
1896-1900 791 375 416
1901-05 927 406 521
1906-10 997 464 523
1911-15 834 421 413
1916-20 728 508 220
1921-25 605 509 96
1926-30 557 465 92
1931-35 638 454 184
1936-40 775 577 198
1941-45 1106 493 613
1946-50 1140 592 548

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Varberg 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Varberg 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,03
1805-10     -1,88
1810-15     0,80
1815-20     0,88
1820-25     0,72
1825-30     2,52
1830-35     0,36
1835-40 27,19 20,86 -0,02
1840-45 27,11 20,60 0,51
1845-50 23,33 22,89 4,15
1850-55 22,61 24,40 2,41
1855-60 25,17 22,12 0,91
1860-65 29,96 22,61 -1,50
1865-70 31,82 24,51 -1,25
1870-75 30,63 23,12 0,94
1875-80 35,72 23,68 2,09
1880-85 40,93 21,28 5,38
1885-90 41,29 17,68 -0,69
1890-95 32,09 17,73 0,36
1895-1900 33,08 15,68 3,43
1900-05 30,80 13,49 0,53
1905-10 29,77 13,85 0,43
1910-15 22,36 11,29 -0,91
1915-20 19,32 13,48 0,47
1920-25 15,25 12,83 0,16
1925-30 13,76 11,49 0,93
1930-35 14,90 10,61 1,81
1935-40 16,28 12,12 1,67
1940-45 20,60 9,18 0,17
1945-50 19,93 10,35 0,99

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Varberg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Varberg 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 24 2
1805-10 -2 -134
1810-15 -11 53
1815-20 21 62
1820-25 45 54
1825-30 -7 201
1830-35 45 32
1835-40 51 -2
1840-45 54 42
1845-50 3 364
1850-55 -19 256
1855-60 36 107
1860-65 92 -188
1865-70 88 -151
1870-75 88 110
1875-80 153 266
1880-85 291 797
1885-90 478 -140
1890-95 315 80
1895-1900 416 821
1900-05 521 158
1905-10 523 144
1910-15 413 -336
1915-20 220 176
1920-25 96 64
1925-30 92 375
1930-35 184 774
1935-40 198 796
1940-45 613 91
1945-50 548 566

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Varberg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Varberg 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1402 0,34 0,03
1805-10 1428 -0,03 -1,88
1810-15 1331 -0,17 0,80
1815-20 1411 0,30 0,88
1820-25 1494 0,60 0,72
1825-30 1593 -0,09 2,52
1830-35 1787 0,50 0,36
1835-40 1611 0,63 -0,02
1840-45 1660 0,65 0,51
1845-50 1756 0,03 4,15
1850-55 2123 -0,18 2,41
1855-60 2360 0,31 0,91
1860-65 2503 0,74 -1,50
1865-70 2407 0,73 -1,25
1870-75 2344 0,75 0,94
1875-80 2542 1,20 2,09
1880-85 2961 1,97 5,38
1885-90 4049 2,36 -0,69
1890-95 4387 1,44 0,36
1895-1900 4782 1,74 3,43
1900-05 6019 1,73 0,53
1905-10 6698 1,56 0,43
1910-15 7375 1,12 -0,91
1915-20 7538 0,58 0,47
1920-25 7934 0,24 0,16
1925-30 8094 0,23 0,93
1930-35 8561 0,43 1,81
1935-40 9519 0,42 1,67
1940-45 10 737 1,14 0,17
1945-50 11 441 0,96 0,99

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Varberg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp