Varbergs näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Varberg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Varberg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Varberg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Varberg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Varberg 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Varberg 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Varberg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 131 4 28 51 30 0 120 2 7 373
1835 178 5 55 29 31 8 77 4 26 413
1855 183 11 64 38 53 1 68 67 35 520

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Varberg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 35,1 1,1 7,5 13,7 8,0 0 32,2 0,5 1,9 100
1835 43,1 1,2 13,3 7,0 7,5 1,9 18,6 1,0 6,3 99,9
1855 35,2 2,1 12,3 7,3 10,2 0,2 13,1 12,9 6,7 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Varberg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Varberg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 74 605 155 193 184 270 290 1771
1920 139 1341 678 475 330 241   3204
1930 162 1781 693 460 689 315   4100
1940 128 2526 833 481 985 243 20 5216
1950 160 2811 901 534 1143 146 14 5709
1960 144 3360 1042 523 1368 101   6538

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Varberg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 4,2 34,2 8,7 10,9 10,4 15,2 16,4 100
1920 4,3 41,8 21,2 14,8 10,3 7,5   99,9
1930 3,9 43,4 16,9 11,2 16,8 7,7   99,9
1940 2,4 48,4 16,0 9,2 18,9 4,7 0,4 100
1950 2,8 49,2 15,8 9,3 20,0 2,6 0,2 99,9
1960 2,2 51,4 15,9 8,0 20,9 1,5   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Varberg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Varberg 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,93 1,64 0,34 2,10 0,13 0,36
1835 1,09 1,42 0,43 1,06 0,43 1,75
1855 0,88 1,37 0,62 0,89 1,48 2,16

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Varberg 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Varberg 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,91 0,92 1,25 0,76 0,90
1920 0,91 1,09 1,38 0,91 0,74
1930 0,99 1,00 1,09 0,97 0,85
1950 1,07 0,96 0,96 0,87 1,00
1960 1,09 1,08 0,95 0,79 0,88

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Varberg 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp