Västerås befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Västerås 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Västerås 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Västerås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Västerås andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Västerås 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Västerås 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Västerås 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Västerås 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Västerås 1570-1850

1570 948
1610 980
1650 1344
1690 2156
1730 2316
1770 2547
1810 2731
1850 3780

upp

Diagram 1: Folkmängd i Västerås 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Västerås 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 3780    
1890 8122    
1930 30376    
1950 59898 56847 59164
1970 116 081 99343 105 301
1995   100 861 116 749

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Västerås 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Västerås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 2,10    
1610 1,79    
1650 1,34    
1690 1,49    
1730 1,46    
1770 1,23    
1810 1,23    
1850 1,08    
1890 0,90    
1930 1,53    
1950 1,82 1,23 1,29
1970 2,44 1,52 1,61
1995   1,37 1,58

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Västerås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Västerås andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,12    
1850 0,11    
1890 0,19    
1930 0,50    
1950 0,85 0,57 0,60
1970 1,97 1,23 1,30
1995   1,14 1,32

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Västerås andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Västerås 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 508 654 -146
1841-45 493 454 39
1846-50 499 656 -157
1851-55 587 699 -112
1856-60 644 694 -50
1861-65 756 745 11
1866-70 737 751 -14
1871-75 801 738 63
1876-80 937 870 67
1881-85 901 756 145
1886-90 1053 720 333
1891-95 1423 922 501
1896-1900 1239 768 471
1901-05 1970 929 1041
1906-10 2324 1065 1259
1911-15 2638 1286 1352
1916-20 2988 1680 1308
1921-25 2479 1394 1085
1926-30 1813 1548 265
1931-35 1730 1582 148
1936-40 2612 1663 949
1941-45 4525 1746 2779
1946-50 6084 2116 3968

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Västerås 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Västerås 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     1,64
1805-10     1,71
1810-15     2,97
1815-20     1,83
1820-25     1,40
1825-30     2,84
1830-35     1,19
1835-40 30,45 39,20 1,34
1840-45 28,88 26,60 1,50
1845-50 26,91 35,37 1,23
1850-55 31,06 36,98 2,21
1855-60 31,53 33,98 2,48
1860-65 33,30 32,81 1,41
1865-70 30,25 30,82 2,08
1870-75 29,85 27,50 0,72
1875-80 33,32 30,94 1,81
1880-85 29,06 24,38 1,01
1885-90 31,63 21,62 3,39
1890-95 35,04 22,70 0,79
1895-1900 27,71 17,18 5,78
1900-05 32,84 15,48 3,50
1905-10 30,70 14,07 3,62
1910-15 27,56 13,43 4,08
1915-20 21,77 12,24 1,36
1920-25 16,19 9,10 -1,63
1925-30 12,41 10,60 0,61
1930-35 11,39 10,42 1,35
1935-40 16,04 10,21 3,12
1940-45 22,38 8,64 2,47
1945-50 25,01 8,70 2,99

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Västerås 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Västerås 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -103 232
1805-10 -473 253
1810-15 -230 406
1815-20 -80 266
1820-25 -63 217
1825-30 -371 461
1830-35 -198 198
1835-40 -146 223
1840-45 39 256
1845-50 -157 228
1850-55 -112 417
1855-60 -50 506
1860-65 11 321
1865-70 -14 508
1870-75 63 194
1875-80 67 510
1880-85 145 313
1885-90 333 1130
1890-95 501 319
1895-1900 471 2586
1900-05 1041 2102
1905-10 1259 2744
1910-15 1352 3906
1915-20 1308 1872
1920-25 1085 -2503
1925-30 265 896
1930-35 148 2046
1935-40 949 5078
1940-45 2779 4768
1945-50 3968 7268

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Västerås 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Västerås 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 2824 -0,73 1,64
1805-10 2953 -3,20 1,71
1810-15 2731 -1,68 2,97
1815-20 2907 -0,55 1,83
1820-25 3093 -0,41 1,40
1825-30 3247 -2,29 2,84
1830-35 3337 -1,19 1,19
1835-40 3337 -0,88 1,34
1840-45 3414 0,23 1,50
1845-50 3709 -0,85 1,23
1850-55 3780 -0,59 2,21
1855-60 4085 -0,24 2,48
1860-65 4541 0,05 1,41
1865-70 4873 -0,06 2,08
1870-75 5367 0,23 0,72
1875-80 5624 0,24 1,81
1880-85 6201 0,47 1,01
1885-90 6659 1,00 3,39
1890-95 8122 1,23 0,79
1895-1900 8942 1,05 5,78
1900-05 11 999 1,74 3,50
1905-10 15 142 1,66 3,62
1910-15 19 145 1,41 4,08
1915-20 27 453 0,95 1,36
1920-25 30 633 0,71 -1,63
1925-30 29 215 0,18 0,61
1930-35 30 376 0,10 1,35
1935-40 32 570 0,58 3,12
1940-45 38 597 1,44 2,47
1945-50 48 657 1,63 2,99

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Västerås 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp