Västerås kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Västerås stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Västerås kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Västerås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Västerås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Västerås stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Total
1919 14 6 22 6 48
1920 16 6 22 4 48
1922-23 15 6 22 5 48
1926-27 15 6 25 2 48
1930-31 12 6 29 1 48
1934-35 12 5 30 1 48
1938 9 6 32 1 48
1942 9 6 30 3 48
1946 8 12 32 8 60
1950 6 14 38 2 60
1954 7 14 36 3 60
1958 10 11 2 35 2 60
1962 8 12 2 36 2 60
1966 7 13 6 30 4 60

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Västerås stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Västerås kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 6 12 11 33 3 65  
1973 9 8 14 31 3 65  
1976 9 10 10 33 3 65  
1979 13 9 8 31 4 65  
1982 15 4 7 35 4 65  
1985 14 10 3 35 3 65  
1988 11 11 5 3 32 3 65  
1991 13 10 4 4 2 26 2 4 65 NyD
1994 13 6 2 2 4 34 4 65  
1998 13 6 2 6 4 24 6 61  
2002 9 10 3 4 4 27 4 61  
2006 14 8 4 4 4 23 4   61  
2010 17 7 2 2 4 22 4 3 61 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Västerås kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Västerås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 20 22 28
1920 22 22 26
1922-23 21 22 27
1926-27 21 25 27
1930-31 18 29 30
1934-35 17 30 31
1938 15 32 33
1942 15 30 33
1946 20 32 40
1950 20 38 40
1954 21 36 39
1958 23 35 37
1962 22 36 38
1966 26 30 34

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Västerås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Västerås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 29 33 36
1973 31 31 34
1976 29 33 36
1979 30 31 35
1982 26 35 39
1985 27 35 38
1988 27 32 35 3
1991 31 26 28 6
1994 23 34 38 4
1998 27 24 30 4
2002 26 27 31 4
2006 30 23 27 4
2010 28 22 26 7

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Västerås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp