Västerås: näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Västerås fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Västerås fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Västerås fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Västerås procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Västerås 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Västerås 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Västerås fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 310 14 39 41 122 61 123 53 14 777
1835 346 48 107 49 107 65 162 20 7 911
1855 364 66 98 24 81 55 278 67 27 1060

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Västerås fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 39,9 1,8 5,0 5,3 15,7 7,8 15,8 6,8 1,8 99,9
1835 38,0 5,3 11,7 5,4 11,8 7,1 17,8 2,2 0,8 100,1
1855 34,3 6,2 9,2 2,3 7,6 5,2 26,2 6,3 2,5 99,8

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Västerås fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Västerås fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 139 2043 257 210 335 697 841 4522
1920 540 8494 1797 708 1093 1291   13 923
1930 531 8219 1927 922 1903 1398   14 900
1940 422 11 848 2318 1068 3126 881 102 19 765
1950 376 16 323 3365 1685 4452 648 103 26 952
1960 293 18 147 3571 1457 5964 538   29 970

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Västerås procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 3,1 45,2 5,7 4,6 7,4 15,4 18,6 100
1920 3,9 61,0 12,9 5,1 7,8 9,3   100
1930 3,6 55,2 12,9 6,2 12,8 9,4   100,1
1940 2,1 59,9 11,7 5,4 15,8 4,5 0,5 99,9
1950 1,4 60,6 12,5 6,2 16,5 2,4 0,4 100
1960 1,0 60,5 11,9 4,9 19,9 1,8   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Västerås procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Västerås 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,07 0,80 0,99 1,03 1,74 0,34
1835 1,07 1,20 0,87 1,02 0,96 0,22
1855 0,95 0,80 0,77 1,78 0,72 0,81

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Västerås 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Västerås 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,20 0,60 0,53 0,54 0,91
1920 1,33 0,66 0,48 0,69 0,92
1930 1,26 0,76 0,60 0,74 1,03
1950 1,32 0,76 0,64 0,72 0,92
1960 1,28 0,81 0,58 0,75 1,06

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Västerås 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp