Vetlandas befolkningsutveckling 1920-1995

Folkmängd i Vetlanda 1920-1995

tabell 1
diagram 1

Vetlandas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

tabell 3
diagram 3

Vetlandas andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Vetlanda 1921-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Vetlanda 1920-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Vetlanda 1920-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Vetlanda 1920-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Vetlanda 1920-1850

  Staden Tätort Tätortsregion
1920 3128    
1930 3501    
1950 7635 7233 7550
1970 11 590 12 024 12 949
1980   12 416 15 553
1995   12 949 16 354

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Vetlanda 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Vetlandas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,18    
1950 0,23 0,16 0,16
1970 0,24 0,18 0,20
1995   0,17 0,22

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Vetlandas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Vetlandas andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,06    
1950 0,11 0,07 0,07
1970 0,19 0,15 0,16
1995   0,14 0,18

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Vetlandas andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Vetlanda 1921-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1921-25 340 181 159
1926-30 245 203 42
1931-35 215 207 8
1936-40 325 294 31
1941-45 399 210 189
1946-50 679 328 351

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Vetlanda 1921-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Vetlanda 1920-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1920-25 21,74 11,57 0,89
1925-30 14,30 11,85 0,19
1930-35 12,21 11,75 1,67
1935-40 17,01 15,38 2,29
1940-45 14,67 7,72 1,84
1945-50 21,78 10,52 3,36

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Vetlanda 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Vetlanda 1920-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1920-25 159 139
1925-30 42 33
1930-35 8 292
1935-40 31 437
1940-45 189 394
1945-50 351 1049

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Vetlanda 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Vetlanda 1920-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1920-25 3128 1,02 0,89
1925-30 3426 0,25 0,19
1930-35 3501 0,05 1,67
1935-40 3822 0,16 2,29
1940-45 4290 0,88 1,84
1945-50 6235 0,48 3,36

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Vetlanda 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp