Vetlandas historia

Vetlanda, ett gammalt bygdecentrum och tingsplats för Njudungs härad, blev stationssamhälle på 1880-talet. De första stadsstadgorna utfärdades 1887, och en municipalstyrelse tillkom. Vetlanda blev köping 1909 och slutligen stad 1920 med ca 3000 invånare. Tillväxten har därefter varit god. Näringslivet har haft en övervägande industriell prägel, samtidigt som de gamla centralortsuppgifterna byggts ut och stärkts.