Vetlandas näringsliv 1920-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Vetlanda fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Vetlanda procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Vetlanda 1920-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Vetlanda fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 28 716 234 110 96 88   1272
1930 34 800 242 123 217 102   1518
1950 84 1824 571 250 468 79 35 3311
1960 88 1969 720 262 737 104   3880

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Vetlanda procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 2,2 56,3 18,4 8,6 7,5 6,9   99,9
1930 2,2 52,7 15,9 8,1 14,3 6,7   99,9
1950 2,5 55,1 17,2 7,5 14,1 2,4 1,1 99,9
1960 2,3 50,7 18,6 6,7 19,0 2,7   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Vetlanda procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Vetlanda 1920-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1920 1,23 0,95 0,80 0,66 0,68
1930 1,21 0,94 0,79 0,82 0,74
1950 1,20 1,05 0,77 0,62 0,92
1960 1,08 1,27 0,80 0,72 1,59

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Vetlanda 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp