Kommunerna 1955: Åhus köping

Åhus kommunalhus

Åhus köping är...

Åhus tobaksodlare

...tobaksodlingens...

Åhus flicka ål

...ålfiskets...

Åhus badstrand pojkar

...turismens och badlivets huvudort i östra Skåne...

Åhus hamn

...men även denna landsdels förnämsta hamnplats.