Kommunerna 1955: Almundsryds landskommun

Almundsryd rubrik

Almundsryds kommun ligger i sydligaste Småland mellan sjön Åsnen och Blekinge, på båda sidor om Mörrumsån. Kommunen bildades genom sammanslagning av Almundsryds och Härlunda kommuner vid kommunindelningsreformen. Ytvidden är 29247, ha, varav c a 2400 utgör åker. C:a 70% av arealen utgör skogsmark. Området kan karakteriseras som småbruten skogstrakt, rik på sjöar.

Befolkningen uppgår till 4500 personer.

Mörrumsån

Landskapsbilden är vid sjöar och intill odlade områden lummig och vacker, såsom vidstående bild från Mörrumsån visar. Annars kan den ge ett kargt intryck.

Marken är mestadels mycket stenig.

Kommunens naturliga centrum är Ryds municipalsamhälle, som vuxit upp omkring Almundsryds församlings kyrka. I Ryd finnes postexpedition, telefonstation, järnvägsstation, bank, apotek, provinsialläkare, tandpoliklinik, mejeri.

I slutet på 1800-talet uppfördes en brunnsanläggning i Ryd. Vattnet var starkt järnhaltigt. Brunnsrörelsen är numera nedlagd. I Kneipbadhuset tillverkar Ryds Industriaktiebolag sportartiklar och i stora badhuset tillverkar Mölnlycke Väveriaktiebolag trikå- och andra kläder (omkring 120 anställda).

Algutsryd sockenstuga

Sockenstugan i Ryd restaurerades 1953, och inrymmer nu i nedre våningen kommunalfullmäktiges sammanträdessal, ett nämndsrum, lektionssal för yrkesskolan och lokaler för biblioteket. I källaren finnes arkiv och en stor sal för yrkesskolan. Andra våningen upptages av tre bostadslägenheter.

Ryd läkarmottagning

I Ryd uppförde kommunen 1952 en större fastighet, som i bottenvåningen inrymmer landstingets tandpoliklinik, mödracentral och arbetsförmedling. Fastigheten inrymmer vidare bostäder till tandläkare och hemsystrar samt några lägenheter, som uthyras.

Härlunda vårdhem

Härlunda kommun hade vid sammanslagningen ett tämligen nytt vårdhem. Det användes ännu för sitt ändamål. Så småningom skall uppföras ett vårdhem för hela kommunen.

Fridafors Fabriksaktiebolag

Den största industrianläggningen i Almundsryd är Fridafors Fabriksaktiebolag, som tillverkar papper och mest papp. Fabriken förvärvades 1954 av Sydöstra Sveriges Skogsägareförbund. Bolaget har över 300 anställda.