Kommunerna 1955: Alseda landskommun

Alseda rubrikHolsby Brunn och Badanstalt

Holsby Brunn och Badanstalt. Järnkällan upptäckt omkr. år 1770

Ädelfors guldgruvor.

De guldförande fyndigheterna upptäcktes år 1738. Arbetet å guldförekomsterna börjades år 1739 och fortgick till 1822, då detsamma, som aldrig gått med vinst, upphörde. Är 1890 återupptogs bearbetning, som fortgick till år 1898. Även 1915 och 1916 drevs gruvorna.

Ädelfors guldgruvor, disponentbostaden

Disponentbostaden

Ädelfors guldgruvor, ruin av äldsta smälthyttan

Ruin av den äldsta smälthyttan

Ädelfors guldgruvor, Adolf Fredriks gruva, laven

Laven över Adolf Fredriks gruva.

Ädelfors guldgruvor, stenhuset

Stenhuset, Ursprungligen magasin. Nu arkiv.

Karlstorps kyrka

Karlstorps kyrka. Ombyggd år 1760. Klockstapeln med lökkupol byggdes år 1744.

Pauliströms bruk

Pauliströms Bruk. Anlagt 1726 av majoren Vilhelm Mauritz Pauli såsom järnbruk med masugn och hammarsmedja. Ägdes senare av general Pechlin. på 1880-talet omändrades bruket till pappersbruk. Nuv. äg. sedan 1946 ingenjören Christoffer Drangel m. fl.

Skede kyrkskola

Skede kyrkskola. Byggd år 1952.

Vetlanda Ullspinneri AB

Vetlanda Ullspinneri Aktiebolag. Vid Emån i Sjunnen, Skede socken, anlades 1889 ett spinneri. År 1922 utökades rörelsen med väveri, Omsättningen 1951 uppgick till 4000000:- kr, Vattenkraftverk med 1100 hkr. C:a 120 anställda.

Ökna kyrka

Ökna kyrka. Uppförd 1766-1767.

Kvillsfors stationssamhälle

Kvillsfors stationssamhälle. Invånarantal 550. Antal bostadshus 120.

Utsikt från Klevabacken

Utsikt från Klevabacken i Ökna socken.