Kommunerna 1955: Alstads landskommun

Alstad kommun

Flygfoto över Alstad

Flygfoto över Alstad

Alstads folkskola

Västra Alstads folkskola