Kommunerna 1955: Alvastra landskommun

Alvastra märkeAlvastraAlvastra runsten

Rökstenen

Heda kyrka

Heda kyrka

Alvastra ruin

Alvastra ruin