Kommunerna 1955: Anderslövs landskommun

Anderslöv rubrikAnderslöv bild


Kommunen, som har en areal av c:a 13000 har och en folkmängd på c:a 4800 personer, är en typisk jordbrukskommun och sträcker sig från norra delen av "Söderslätt" in i det sydskånska bokskogsområdet. Naturen är synnerligen växlande emellan slättland i södra delen och stora bokskogar i norra delen. Huvudnäringen är lantbruk. Tre stora gods, Börringekloster, Näsbyholm och St. Markie, samt ett flertal herrgårdar finnes inom kommunen.

Anderslöv landsvägsallé

Landsvägsallé vid Börringeklosters gods

Börringeklosters slott

Börringeklosters slott

Anderslöv Ebbesjö

Motiv från Ebbesjö i kommunens norra del

Anderslöv trakten kring Näsbyholms slott

Bokskogsgrönska från trakten omkring Näsbyholms slott

Anderslöv Grönby prästgård

Motiv från den kringbyggda Grönby Prästgård i södra delen av kommunen

Anderslöv slättland

Slättland från södra delen av kommunen

Anderslöv pilvall

"Pilvall" från södra delen av kommunen