Kommunerna 1955: Äppelbo landskommun

Äppelbo rubrik vapen

Äppelbo Gammelgården

Äppelbo signaturer

Äppelbo Gullängens idrottsplats flygfoto

Gullängens idrottsplats Äppelbo.

Äppelbo Ovanheden flygfoto

Planområdet, Ovanheden. Äppelbo.