Kommunerna 1955: Årstads landskommun

ÅRSTADS KOMMUN

i Hallands län, bildad av socknarna Abild, Asige, Eftra, Slöinge och Årstad, hade vid årsskiftet 1954-1955 fyratusentrehundratjugotvå (4322) inregistrerade själar. Till sitt förfogande har dessa 23579 hektar, att bruka som åkrar, skogar, mossar och ängar.
I sydväst sköljes dess kust av Kattgatts salta vågor, vars badkar räcker även till "utsocknes", kommande från all landets städer och byar. I skogen sjunger sågen, och älgen tager för sig - en munsbit av säden på avsides tegar.
I traktorns spår följer rika skördar, som avbetas av glupska skördetröskor, vilka villigt lämna fyllda säckar på sin väg över fälten. Hästens roll är snart blott hästräfsans - men kornas roll består, och med stinna juver betar de fria i sina fållor, om sommaren den sköna.
I bygden hörs väl även hammarslag, och gällt någon fabrikspipa blåser. Av Suseåns ringlande vatten drivs en kvarn - sedan årtalet var 1569 - och trenne små elverk drivs av dess flöde. Att fejder stått heta, i tider som varit, därom minna bautastenar många. Men rätt har ock skiftats vid domarring och tingslaget Årstad har hävd.
Ett idogt släkte hägnar denna leende bygd och stämningen är fullkomlig när om sommarkvällen klockklangen från fem kyrktorn tonar över nejden.