Kommunerna 1955: Åre landskommun

Åre rubrik vapen

Åre samhälle

Åre

Åre sockens historia är historien om gårdarna vid mellanriksvägen. De äldsta tecknen på bebyggelse - rester av stenåldersboplatser och hällmålningar - vid Ånnsjön och Tännsjön ligger efter de stigar, där man sökte sig fram för att byta västerhavets skatter mot skogarnas och fjällsjöarnas rikedomar. Tiden gick, stigarna blevo framkomliga för fordon och började märkas för vintertrafik.
"Stenen i grönan dal" vid Skurdalsporten blev ett säkert, sägenomspunnet vägmärke. Uppe vid Medstugan mitt emellan Sulstugan och Staagårdarna stod Jämtlands förste turistvärd känd redan på 1200-talet, med grötmjöl och hästfoder välkomnande tröttkörda forbönder och pilgrimer långväga ifrån på väg till Hellig Olavs grav. Den äldsta bestående byggnaden - Åre gamla kyrka -
ligger sedan tidigt 1200-tal tätt vid vägen vittnande om fast bebyggelse av idoga fjällbor.

Åre gamla kyrkan

Åre Gamla kyrkan

När den på 1700-talets mitt fick sitt nuvarande utseende hade dock socknen på sina 22 kvmil ännu endast drygt 480 invånare. Dessa hade trots krigstider och hårda år ändå lagt grunden till ytterligare en kyrka under samma århundrade. Den byggdes i Handöl den lilla fattiga fjällbyn, som långt tillbaka på medeltiden var känd utanför Nordens gränser.

Åre Handöl kapellet

Handöl. Kapellet.

Bergen intill byn hade givit täljsten, som skapat de första ansatserna till den industri, som ännu är socknens enda verkliga. Åreskutans kopparmalm hade icke givit så rikt, utan år 1919 slocknade elden under hyttorna och tystnade sprängskotten i Fröån efter 150 års brytning. Men då hade socknen fått en ny "industri": turismen, som sedan den dag enköpingsdoktorn Ernst Westerlund på 1870-talet upptäckte fjälluftens hälsokrafter gjort namnen Storlien, Enafors, Åre, Björnänge välkända. De gamla stigarna ha blivit huvudvägar och elektrifierad järnväg, som nu knyter banden fasta mellan fjällbor och gammal släkt nordanfjälls i Tröndelagen.

Åre Duved monument

Duved. Monument.

Åre Duved Tännforsen

Duved. Tännforsen.

Åre Storlien

Storlien

Åre Storlien högfjället

Storlien. Högfjället.

Åre Enafors Snasahögarna

Enafors. Snasahögarna.

Åre Handöl täljstens AB

Handöl. Täljstens AB.

Åre Ånn skola

Ånn. Nya skolan.

Åre Duved pensionärshem

Duved. Pensionärshemmet.