Kommunerna 1955: Ånge köping

Ånge vapen

Ånge skylt snö

Ånge

Ånge järnvägsstation 1935

1935...

Ånge samhälle järnvägsstation 1955

och 1955.