Kommunerna 1955: Asarums landskommun

Asarum märke

Asarum huvudort

Kommunens huvudort är Asarums samhälle

Asarum smålandsgränsen

Asarum sträcker sig från smålandsgränsen i norr...

Asarum Östersjön

...till Östersjön i söder.

Asarum industri

Näringslivet domineras av industri...

Asarum jordbruk

...och jordbruk.