Kommunerna 1955: Aska landskommun

Aska kommun

Bygder där fädernas timglas förrunnit, fält där bland skördar går liarnas gång...

Aska kälvestenen

"Kälvestenen" - en vacker runsten av äldsta typ - nu rest vid V. Stenby kyrka. Stenen minner om en bygdens son, som for österut. Intill 1938 har denna runsten legat inmurad i kyrkans sockel och dess ena textsida varit okänd för vetenskapen...

Aska väg

Vägen - Där Birgitta en gång drog fram...

Från gamla Ulvåsa vid sjön Borens straud och till klostret i Alvastra lär Birgitta enligt sägnen tagit vägen över Hagebyhöga. I närheten av V. Stenby kyrka finnes alltjamt en källa kvar, där Birgitta vid sina färder förbi rastade, innan hon med sitt följe fortsatte den ringlande vägen upp över backarna i Hagebyhöga, vars medeltida kyrka här ovan skymtar i bakgrunden...

Aska Styra ödekyrkogård

Styra ödekyrkogård med bl.a. ovanstående mycket vackra gravvård från 1600-talet. Här har en gång Styra annexkyrka legat uppe på en höjd och synlig över hela den omgivande slätten...

Aska Hagebyhöga kyrkogård

Mellan lummiga träd, som skuggar Hagebyhöga kyrkogård, synes här slättbygden med böljande sädesfält ned mot Vätterstranden...

Aska Varvskyrka

Bland hundra vita kyrktorn, som på slätten hålla vakt, ligger solig Varvskyrka i sommarfager prakt...

Aska ladugård

I ålderns bronsröda patina och krönt med halmtak ligger här en ensam liten ladugård - drömmande om flydda dagar - som tycks oändligt avlägsna från de brummande skördetröskornas tidsålder...

Aska vida slätter

Vida slätter...

Aska fält

som oss skördar bära...