Kommunerna 1955: Askims landskommun

Askim kyrka

Askims kyrka och vy från Hovås

Kommunalhuset är första byggnad på bilden

Askim kommunalhus

Kommunalhuset

Askim Hovas småbåtshamn


Hovås småbåtshamn - anlagd av kommunen

Rymmer nära 300 båtar

Askim Hovås idrottsplats

Hovås idrottsplats med "Idrottsgård" och omklädnadspaviljong

Bekostad helt av kommunen samt ett mindre statsbidrag.