Kommunerna 1955: Aspvedens landskommun

Aspvedens kommun omfattar delkommunerna Östra Ryd, Wästra Husby och Gårdeby. Östra Ryd kan sägas vara huvudorten. Foto (1) 400-årig ek som mäter 6 mtr i omkrets vid brösthöjd. Björkviks säteri är största egendomen med en areal av 1770 hektar. Här finnes en märklig byggnad: Fatburen, uppförd på 1500-talet - den enda i sitt slag i landet. Kopia av densamma på skansen.

Wästra Husby - största egendom: Hylinge fideikommiss. Byggt 1788 (foto 2). Omfattar 1295 hektar. Göta kanal går genom socknen.

Gårdeby - Kyrka från 1200-talet. Ny skola uppförd 1951 (foto 3).

Aspveden prästgårdseken

Östra Ryd. Prästgårdseken.

Aspveden Hylinge

Västra Husby. Hylinge Fideikommiss.

Aspveden Gårdeby skola

Gårdeby Skola.