Kommunerna 1955: Attmars landskommun

Attmar runsten

Runsten från år 1050 invid Attmars kyrka.

Attmar underskrifter

Attmar Luckstaverken

Luckstaverken är kärnan i ortens industri.

Attmar skola

I kommunens centrum ligger Lucksta nya skola och Ålderdomshemmet.