Kommunerna 1955: Axbergs landskommun

AXBERGS KOMMUN
4 socknar. Kil, Axberg och Hovsta belägna i Närke.
Ervalla tillhör Västmanland.

Axberg Hovsta

Hovsta 1100-talet

Axberg Axberg

Axberg 1100-talet

Axberg Kil

Kil 1100-talet

Axberg Ervalla

Ervalla 1700-talet

Axberg tjänstebostäder

Moderna tjänstebostäder för lärare.
Axbergshammar vid Järleån.

Axberg Älgastenen

Resultat av Kilsbergsjättarnas målkastning på Hovsta Kyrka. "Älgastenen" mitt på slätten vid Tjuse i Hovsta.

Axberg järnvägstation

Sveriges äldsta järnvägsstation. Järle. På linjen Ervalla-Nora.

Axberg brandstation

Kommunalt tvistefrö av hög klass. Brandstation i Lillån.

Axberg Kilsbergen

Kilsbergen (de blå bergen) i kommunens västra del. Närkesslätten kryper ända fram i kanten av bergen.
Kils kyrkby i centrum.

Axberg gräns

Idyllisk gräns mellan Närke och Västmanland. Järleån i norra dalen av kommunen.

Axberg kalkbruk

I kommunen fanns fordom gruvdrift av skilda slag.
Strå Kalkbruk vid Kvinnersta är den moderna industrin. 150 arbetare.